top of page
Sphere on Spiral Stairs

RBL Consulting får din försäljning och lönsamhet att växa 

RBL Consulting makes your sales and profitability grow

Välkommen, vi på RBL Consulting har specialkunskap inom, Europeisk bilhandel/distribution.

 

Med över 35 års internationell erfarenhet i ledande befattningar för flera välkända och framgångsrika företag, både återförsäljare och Importörer, har jag en bred kunskap om hur ett företag skall agera för att få omsättning och lönsamhet att växa.

Några av de varumärken jag har arbetat med:

BMW, GWM ORA, HONDA, ISUZU, KIA, SUBARU

 

Några av de marknader jag har arbetat i eller med:

Storbritannien, Sverige, Japan, Kina, Korea, Estland, Lettland, Litauen, Danmark, Finland, Irland, Tyskland

 

Några av de befattningar jag haft:

Styrelseledamot, CEO/VD, Försäljningsdirektör, Marknadsdirektör, Kommunikationsansvarig, Affärsutvecklingsansvarig, Återförsäljarutvecklingsansvarig.

 

Något av vad jag har presterat:

No 1 Mest nöjda återförsäljare i branschen

No 1 Mest nöjda bilägarna

No 1 Försäljning både på europeisk nivå och globalt

No 1 Marknadsandelar både på europeisk nivå och globalt

No 1 Lönsamhet i branschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

With over 35 years of international experience in leading positions for several well-known and successful companies, both retailers and importers, I have a broad knowledge of how a company should act in order to grow turnover and profitability.

 

Some of the brands I have worked with:

BMW, GWM ORA, HONDA, ISUZU, KIA, SUBARU

 

Some of the markets I have worked in or with:

Great Britain, Sweden, Japan, China, Korea, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, Finland, Ireland, Germany

 

Some of the positions I held:

Board member, CEO/CEO, Sales Director, Marketing Director, Communications Manager, Business Development Manager, Dealer Development Manager.

 

Some of what I have accomplished:

No 1 Most satisfied dealer in the industry

No 1 Most satisfied car owners

No 1 Sales both at European level and globally

No 1 Market shares both at European level and globally

No 1 Profitability in the industry

130827-0223-Spoon.jpg

Torbjörn W Lillrud

Min absoluta styrka ligger i att få hela företaget/teamet att lyckas inom dessa områden.

  •    FOCUS on what MATTERS

  •    Go All the Way

  •    Simple, Fun and Profitable for all stakeholders

Tack för att du tog dig tid att läsa

Torbjörn W Lillrud  

130827-0223-Spoon.jpg

Torbjörn W Lillrud

My absolute strength lies in making the whole company/team succeed in these areas.

- FOCUS on what MATTERS

- Go All the Way

- Simple, Fun and Profitable for all stakeholders

Welcome, we at RBL Consulting have specialist knowledge in European car sales/distribution

Thank you for taking the time to read

Torbjörn W Lillrud

 

Kontakt                           +34 660 345 459                         torbjorn@rblillrud.com

                                                       

  • LinkedIn
bottom of page