top of page
_DSC4962_edited.png

Att köpa en fastighet i Spanien skiljer sig från att köpa i Sverige.

Dels är det mycket ovanligt att en mäklare har exklusivitet för en fastighet, det är vanligt att en och samma fastighet har både tre, fyra eller fler mäklare.

Sen krävs inte att mäklarna i Spanien har någon specifik utbildning, mäklarna har inte något juridiskt ansvar, deras uppgift är att hitta en säljare och en köpare.

Därför rekommenderar vi på RBL alla våra klienter att skaffa sig ett juridiskt ombud, ett ombud som kan kommunicera på svenska och spanska och som är utbildad och kunnig på bostadsköp i Spanien. Köparen har skyldighet att undersöka att fastigheten är legal och dess skick.

När det juridiska ombudet säkerställt att fastigheten är laglig, har befintliga bygglov och köparen ett adekvat kontrakt, lämnar ditt ombud och mäklaren över ärendet till notariuspublicus i kommunen.

Vi på RBL har kontakt med skandinaviskt juridiskt ombud, bankkontakt och teknisk arkitekt här i området och finns vid din sida hela vägen.

Priset:
Priset på bostäder är ett accepterat pris av säljare. I Spanien är det ovanligt med budgivning, istället gör säljaren affär med den köpare som är beredd att betala det begärda priset eller det lägre pris man kommit överens om efter förhandling.

Tilläggskostnader:
När du köper en bostad i Spanien tillkommer en del kostnader för bl.a. skatter, notarie, registrering mm. utöver själva köpeskillingen.

Generellt bör du räkna med ett tillägg till köpeskillingen om ca 10–13 %.

Skatter:
Vid köp av nyproducerade bostadsfastigheter tillkommer moms om 10 % av köpeskillingen. Dessutom tillkommer en stämpelskatt om 1,5 %.

När det gäller begagnade bostäder tillkommer istället en överföringsskatt om 8–10 % beroende på region och köpeskillingens storlek. Dock utgår ingen stämpelskatt. Viktigt att kontrollera vad som gäller med just den fastigheten du är intresserad av.

Notariekostnader:
Köparen står för notariens arvode då parterna utväxlar köpekontraktet. Den verkliga kostnaden här kan vara svår att på förhand uppskatta då en rad olika faktorer spelar in, men en ganska god tumregel är att det handlar om ca. 0,5% av köpeskillingen.

Registreringsavgifter:
Registreringen i fastighetsregistret under den nya ägaren. Det är en kostnad som är svår att ge ett exakt värde på, men även här är en god tumregel är 0,5% av köpeskillingen.

Anslutningsavgifter:
Vid tillträdet tillkommer anslutningsavgifter och/eller avgifter för abonnemangsbyte för vatten och avlopp, elektricitet, samt eventuell gas.

Hur går köpet till?
När du och säljaren tillsammans med mäklaren har kommit överens skrivs ett köpekontrakt, där bland annat pris och tillträdesdatum anges. I samband med detta betalar du en handpenning, oftast 10 procent av köpeskillingen, som ett bevis på att du kommer att fullfölja affären.

Det vanliga är att dina förberedelser (t.ex. finansiering, NIE-nummer, tid hos notarie) gör att tillträdet sker ca. 30–60 dagar efter kontraktsskrivning. På tillträdesdagen får du nycklarna och kan flytta in.

NIE-nummer:
För att kunna äga en bostad i Spanien behöver du ha ett spanskt skatteidentifikationsnummer, ett så kallat NIE-nummer. Först då kan du öppna ett bankkonto och skriva på lagfarten. Ett NIE-nummer ansöker du om hos den spanska polisen, den spanska ambassaden eller konsulatet i Sverige. Det enklaste är kanske att göra det via ett ombud genom en fullmakt spanska ambassaden eller konsulatet i Sverige, alternativt på en spansk polisstation. Vi eller ditt juridiska ombud hjälper dig gärna.

Lagfarten:
Lagfarten registreras på landregistret, detta tar ca 2–3 månader. När den är inskriven efter att alla skatter och avgifter är betalda får du tillbaka den med inskrivningsbeviset.

Notarius publicus:
Notarius publicus är en officiellt utsedd jurist som i detta fall har som uppgift att kontrollera parternas identitet, Notarien kontrollerar ALDRIG bostadens skick, du som köpare är ansvarig för att kontrollera bostaden innan du skriver på, i Spanien gäller köp av begagnade bostäder ”befintligt skick”. Notarien informerar om bostadens skulder om det finns några och kontrollerar att betalningen som är gjord till säljaren är rätt gjord enligt spansk lag och att säljaren har fått sina pengar innan han/hon skriver på. De upprättar också köpebrevet som ligger till grund för din lagfartsansökan.

Undersökningsplikt:
Som köpare är du ansvarig för att noggrant undersöka bostaden innan du skriver på köpekontraktet. Alternativt ska avsteg från detta villkoras i köpekontraktet. RBL har kontakter med oberoende juridiska ombud och duktiga oberoende tekniska arkitekter.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page